Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriön varaministeri A. Dvorkovich vieraili sls Nybergin kutsusta Suomessa 03.- 04.09. Pääteemana oli tutustuminen Suomen metsäsektoriin.

Federaation hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä raakapuun vientitullin korotuksesta ja metsälain tarkistuksen käsittely hallituksessa siirtyy. Kokonaisuutena voidaan todeta, että Dvorkovich painottaa maiden metsäsektorien tasapainoista yhteistoimintaa, jossa molempien osapuolten edut turvataan. Hän totesi, että nyt on sopiva aika erilaisille aloitteille, koska Venäjän metsäpolitiikassa monet asiat ovat vielä avoinna. Hän ja muut talkehministeriön johdon edustajat kannattavat avoimien markkinatalousperiaatteiden soveltamista metsäsektorin uudistamisessa.

Dvorkovich vierailu 050903