Venäjän kansallisen vapaaehtoisen sertifiointijärjestelmän kehittäminen on taas ajankohtainen. Metsävirasto on perustanut kansallisen metsäsertifiointineuvoston, jonka tehtävänä on edistää eri metsäsertifiointijärjestelmien käyttöönottoa ja harmonisointia, järjestää aiheesta koulutusta, konsultointia ja tiedotusta sekä siirtää länsimaista kokemusta.

Sertifiointijärjestelmän tulisi tehostaa laittomien hakkuiden vastaista taistelua ja erityisesti ekologisesti kestävien metsäteollisuustuotteiden vientiä ulkomaille. Sertifiointineuvoston perustamissopimuksen allekirjoitti yli kymmenen organisaatiota, mm. tiede- ja tutkimuslaitoksia sekä RAO ”Bumprom” ja ZAO ”Ilim Pulp Enterprise”. Työskentelyyn ottavat osaa tärkeimpien ministeriöiden edustajat.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu