Vuosi 2018 on ollut Venäjällä vapaaehtoistyön merkkivuosi ja myös metsätalousvirasto tekee aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa muun muassa metsälainsäädännön valvonnassa.

Vapaaehtoisen kansalaisvalvonnan instituutio kehittyy nopeasti, ja metsävalvojat (общественный лесной инспектор) työskentelevät yhteistyössä viranomaisten kanssa tarkastusoperaatioissa. Joulukuun 2018 alussa kansalaisvalvojan status myönnettiin 2 344 vapaaehtoiselle. Tulokkaista 15 prosentilla on metsäalan koulutus ja 30 prosenttia on työskennellyt metsätaloudessa yli vuoden, osa on kansalaisjärjestöjen jäseniä. Kaikkiaan metsävalvojia Venäjällä on 6 500. Vuonna 2018 metsävalvojien avulla on havaittu 278 metsälainsäädännön rikkomusta, joista 53 oli laittomia hakkuita.

Ennen toimintansa aloittamista kansalaisvalvoja osallistuu koulutukseen, jonka järjestää virallinen valtion metsävalvoja (государственный лесной инспектор). Vasta metsälainsäädäntöön perehtymisen jälkeen kansalaisvalvoja voi osallistua tarkastuksiin ja tehdä metsäpalojen torjuntaan liittyvää työtä väestön keskuudessa.

Vapaaehtoisia osallistuu myös metsäpalojen sammutukseen ja ympäristökasvatukseen.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 08.12.2018 Puukuljetusten valvontajärjestelmän suunnittelu etenee