Venäjän Greenpeace, Global Forest Watch ja ScanEx ovat saaneet päätökseen Arkangelin alueen metsävaroja 2004 koskevan tutkimuksen. Venäjän Greenpeacen metsäkoordinaattori Aleksei Jaroshenko kertoi tietotoimisto Russkij Severille, että tutkimukset aloitettiin jo vuonna 2000. Silloin inventoitiin Venäjän euroopanpuoleiset pohjoiset vanhat metsät ja tulosten perusteella tutkijat julkaisivat luonnontilaisten metsien karttoja. Sen jälkeen tutkimusalueiden rajojen muuttumista on havainnoitu satelliittikuvauksien avulla ja uusien karttojen valmistelu on meneillään.

Jaroshenko totesi, että tutkijoiden johtopäätös on lohduton. Korjuumäärät luonnontilaisissa metsissä ovat kasvaneet. Tutkimuskauden alussa korjuun osuus oli 10 %, nyt 25 %. Tässä ovat kyseessä sekä ekologiset että taloudelliset asiat. Alue on riippuvainen laaja-alaisesta metsätaloudesta ja se, että koskemattomissa taigametsissä hakataan suuria määriä, kertoo vain korjuutoiminnan ja metsätalouden epävakaudesta.

Tutkimuksen kaikki tulokset julkaistaan 13.10.2004 pidettävässä lehdistötilaisuudessa Arkangelissa. Tilaisuudessa Jaroshenko ja Saksan Greenpeacen metsäkoordinaattori Oliver Salge kertovat nykyisen hakkuutahdin seurauksista ja esittävät ehdotuksensa metsätalouden rationalisoimiseksi Arkangelin alueella.

Lähde: IA Russkij Sever