Venäjän valtiontarkastusvirasto on käsitellyt maa- ja metsävarojen käytön tarkastuksen tuloksia. Raportissa todetaan, että uuden metsälain voimaantulon jälkeen metsävarannon käyttömaksuja on tullut budjettiin 4 % enemmän. Samalla federaation budjettivaroin rahoitetun valtion metsähallinnon kulut ovat kasvaneet 28 % ollen 17,5 miljardia ruplaa (n. 480 milj. EUR). Määrä on lähes kaksinkertainen metsänkäytön budjettituloihin verrattuna.

Valvontatoimenpiteiden seurauksena on ilmennyt rikkeitä. Laittomat hakkuut jatkuvat, todetuista laittomista hakkuista on koitunut vahinkoa 14,7 miljardia ruplaa (n. 400 milj. EUR), mikä on 86 % enemmän kuin vuonna 2006. Yksi syy laittomien hakkuiden määrän lisääntymiseen piilee siinä, ettei subjekteissa ole valtion metsien suojeluvirastoa, jolla olisi valtuudet metsien tarkastamiseen ja valvontaan.

Lähde: Venäjän valtiontarkastusvirasto