Valtiontalouden tarkastusvirasto on tyytymätön metsätalouden kehitysohjelman 2013–2020 toteutukseen. Viraston arvion mukaan Luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja metsätalousvirasto eivät huolehdi ohjelman tehokkaasta toteutumisesta eivätkä alueviranomaiset toimeenpane heille kuuluvia tehtäviä. Metsä- lain rikkomuksista metsätaloudelle aiheutuneen haitan arvioitiin kasvaneen vuonna 2014 lähes kolmanneksella 14,7 miljardiin ruplaan (noin 210 miljoonaan euroon). Lisäksi metsänvuokrarästit kasvoivat vuonna 2014 11,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2015 alkupuoliskolla edelleen 5,4 prosenttia ollen yhteensä 9,7 miljardia ruplaa (noin 139 miljoonaa euroa). (Valtiontalouden tarkastusvirasto)

Lähde: Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (23.10.-5.11.2015)