Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto (Shetnaja palata RF) on käsitellyt Venäjän puunviennin tarkastuksen tuloksia, kirjoittaa viraston tiedotuspalvelu. Tarkastuksia tehtiin Luoteis-Venäjän ja Kaukoidän piirien tulleissa tammikuussa ja ne kohdistuivat vuodelle 2004.

Tarkastusviraston kollegio totesi, että puun ja puutuotteiden vientiluvut ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2004 puunvienti kasvoi 10 %. Jalostamattoman puun osuus oli paikoitellen jopa 99,5 %.

Virasto toteaa, että Venäjällä ei edelleenkään ole tehokasta tapaa valvoa laittomia hakkuita ja laittomasti korjatun vientipuun kauppaa. Vientipuuta ja siitä valmistettuja tuotteita ei sertifioida ja tullille esitettävät asiantuntija-arviot Venäjältä vietävän puutavaran määrästä ja laadusta jäävät valtion vaikutusvallan ulkopuolelle. Yhtenäisten puun määrä- ja laatumääritelmien puuttuminen on omiaan aiheuttamaan valtiolle suuria taloudellisia tappioita.

Lisäksi tarkastusviraston mielestä Venäjän tulliviraston kehitysohjelma vuosille 2004 – 2008, jonka tavoitteeksi on asetettu vientipuutavaran tarkastusmäärien alentaminen 15 prosenttiin, johtaa vientivalvonnan heikkenemiseen.

Lähde: Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto