Venäjän federaation hallitus on päätöksellään nro 318, 24.5.2007 vahvistanut asetuksen metsärekisterin käyttöönotosta. Sama päätös velvoittaa Venäjän luonnonvaraministeriön vahvistamaan 1.7.2007 mennessä metsärekisterilomakkeen, metsärekisterin dokumenttiaineiston esitysmuodon ja kirjausohjeet sekä tavan, jolla aineisto esitetään Venäjän metsätalousvirastolle.

Metsärekisterin käyttöönottoasetuksessa määritellään valtakunnallinen metsärekisterin pitotapa. Metsärekisteri on systemaattinen yhteenveto metsistä, niiden käytöstä, suojelusta, uudistamisesta, metsätoimialueista ja metsäpuistoista.

Rekisterissä on kolme osiota: Metsät ja metsävarat, Metsienkäyttö sekä Metsänsuojelu ja -uudistus. Metsät ja metsävarat -osiossa on tietoa metsävarannon maista sekä muista maaluokista, joilla metsiä sijaitsee, metsänhoitoalueista, puistometsistä, niillä sijaitsevista kvartaaleista ja inventointialoista, suojametsistä, käyttömetsistä ja varametsistä, erityissuojelluista metsäkohteista, metsien käyttörajoituksista, metsäpalstoista sekä metsien ja metsävarojen määristä, laadusta ja talousindikaattoreista. Metsänkäyttöosio antaa tietoa sallituista metsänkäyttötavoista ja faktisista käyttötavoista sekä metsien käyttöoikeuksien myöntämisestä kansalaisille ja yrityksille. Metsänsuojelu ja -uudistus -osiossa käsitellään nimensä mukaisesti niin metsäluonnonsuojelua ja metsänsuojelua tuhoilta kuin myös metsien uudistamista.

Metsärekisterin käyttöönotosta subjektien alueilla olevien metsien suhteen huolehtivat subjekteissa toimivat valtionviranomaiset. Muissa metsissä rekisteristä vastaa Venäjän metsätalousvirasto. Rekisteriin merkitty tieto on julkista joitain rajoituksia lukuun ottamatta. Venäjän luonnonvaraministeriö määrittelee, mitä ja millä ehdoin kiinnostuneet saavat tietoja. Asetuksen mukaan rekisteritietoihin tutustuakseen asiasta kiinnostuneen on jätettävä rekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle tutustumispyyntö. Viiden työpäivän kuluessa anomuksen saapumisesta rekisteriviranomainen antaa hakijalle rekisteriotteen tai lähettää tälle kirjallisen kielteisen vastauksen perusteluineen. Kielteisestä vastauksesta voi valittaa oikeuteen. Rekisteriotteesta peritään Venäjän federaation hallituksen päätöksen nro 138, 3.3.07 mukainen maksu, joka on 50 ruplaa sivulta.

Lähteet:
Venäjän hallituksen nettisivut, asetus valtion metsärekisteristä
Venäjän hallituksen nettisivut, määräys metsärekisterin otteiden maksuista