Venäjän valtion kehityspankki Vnešekonombank suunnittelee sellutehtaan rakentamista Krasnojarskin alueelle Bogutšanin kylään, jossa sijaitsee kehityspankin omistaman tytäryhtiön Kraslesinvestin saha.

Kapasiteetiltaan 800 000 tonnin havusellutehtaan rakentaminen oli Kraslesinvestin kehityssuunnitelmassa jo aikaisemmin, mutta vuonna 2014 suunnitelma hyllytettiin. Nyt suunnitelman aktivoinnista päätti kehityspankin uusi puheenjohtaja. Suunniteltu investointi voi nousta 1,5 miljardiin dollariin. Vnešekonombank toimii pääinvestoijana, muiden strategisten investoijien haku on meneillään. Sellun kysynnän suhteen ei ole odotettavissa vaikeuksia Kiinan markkinoiden ansiosta, mutta asiantuntijoiden mukaan ongelmaksi voi muodostua puuhuolto. Metsää alueella toki on, mutta niiden saavutettavuus on huono heikon infrastruktuurin vuoksi.

Sellutehtaan rakentamisen ohessa suunnitellaan myös Kraslesinvestin sahan tuotantokapasiteetin laajentamista 600 000 kuutiometriin (nyk. 400 000 m³).

Sellutehdashanke olisi toteutuessaan pankin suurin investointi metsäteollisuuteen. Kaikkiaan pankki osallistuu yhdeksän metsäteollisuuslaitoksen rahoitukseen, mutta pääasiassa vain luotonantajana. Kraslesinvest on ainoa yritys, jonka omistaja pankki on.

Lähde: Vnešekonombank