Venäjän hallitus hyväksyi 16.1.2013 asetuksen, jossa annetaan ohjeet federaation budjetista metsäteollisuuden organisaatioille myönnettävästä korkotuesta. Sitä myönnetään vuosina 2012–2013 saaduille lainoille uusien korkean teknologian jalostustuotannon investointihankkeisiin.
Neljännesvuosittain myönnettävän korkotuen määrä on kaksi kolmasosaa organisaation ko. maksukautena maksamasta lainakoron määrästä.
Pelisäännöistä investointihankkeen kuulumisesta korkea teknologian jalostustuotantoon päättää Venäjän federaation teollisuus- ja kauppaministeriö yhdessä talouskehitysministeriön kanssa. Kriteereinä ovat työn tuottavuus, korkean teknologian työpaikkojen luominen ja investoinnin määrä.
Korkotukea myönnetään teollisuus- ja kauppaministeriön ja hakijaorganisaation välisen sopimuksen perusteella, jossa määritetään mm. korkotuen tavoitteet, ehdot ja menettelytavat, ministeriön tarkastusoikeus ja raportointi. Ministeriö on velvollinen tekemään päätöksen korkotuen myöntämisestä 15 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.
Asetuksen perustella korkotukia maksetaan vahvistetun federaation budjetin mukaisten määrärahojen puitteissa, jotka on osoitettu kyseiselle rahoitusvuodelle tai suunnittelukaudelle.