Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan pääministeri Mihail Fradkov on allekirjoittanut asetuksen Valtiollisen metsänsuojelun (gosudarstvennaja lesnaja ohrana) perustamisesta. Uusi laitos tulee toimimaan Federatiivisen luonnonvarojen hyödyntämisen valvontalaitoksen Rosprirodnadzorin alaisuudessa.

Hyväksytyn asetuksen mukaan Valtiollinen metsänsuojelu perustetaan turvaamaan metsien ekologia ja monimuotoisuus sekä valvomaan metsänkäyttöä, suojelua ja uudistamista. Näiden tehtävien lisäksi metsänsuojelulaitos tulee toimimaan metsäpalojen valvontalaitoksena myös metsävarantoon kuulumattomissa metsissä kuten kaupunkimetsissä ja puistoissa.

Näitä tehtäviä varten laitoksen työntekijöillä on oikeus tarkastaa metsänkäyttölupia, laatia tutkintapöytäkirjoja rikkomuksista, ottaa kiinni lainrikkojia ja viedä heidät virkavallan huomaan, suorittaa ajoneuvojen tarkastuksia sekä pidätettyjen ruumiintarkastuksia. Tämän lisäksi metsänsuojelun työntekijät voivat takavarikoida laittomasti hakatun puutavaran sekä käytetyt työvälineet ja kulkuneuvot. Heillä on myös oikeus käyttää työssään voimakeinoja, erikoisvälineitä ja tuliaseita.

Luonnonvaraministeriö ja Rosprirodnadzor uskovat uuden laitoksen vähentävän selvästi laittomien hakkuiden määrää. Rosprirodnadzorin varajohtajan Oleg Mitvolin mukaan laitoksen perustaminen lisää metsänkäyttömaksujen ohjautumista valtion budjettiin ja auttaa vähentämään tahallisesti tai tahattomasti sytytettyjen metsäpalojen määrää.

Luonnonvaraministeri Yuri Trutnevin mukaan seuraava askel prosessissa on antaa uudelle laitokselle tarvittava henkilöstö ja rahoitus. Trutnevin mukaan tähän liittyvät asiakirjat on lähetetty federaation hallitukselle ja hän toivoo asian ratkeavan lähiaikoina.

Lähde: Luonnonvaraministeriö