Valko-Venäjän hallinto on määritellyt uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten kiintiön vuosille 2016–2018. Kaikkiaan uusiutuvan energian laitoksille on asetettu 215 MW kapasiteettitavoite, josta biokaasun osuus 32 MW, tuulen 50 MW, auringon 15 MW, vesivoiman 82 MW ja puupolttoaineiden sekä muun biomassan 36 MW.

Kokonaiskapasiteetista noin 40 MW on määritelty toteutettavaksi kansainvälisten investointihankkeiden puitteissa.

Lähde: Valko-Venäjän energiaministeriö