Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsätalouden rahoituspohja uudistui 1.1.2005. Lainmuutoksen mukaan metsätaloutta rahoitetaan pääasiassa federaation budjetista joko suoraan tai subjekteille maksettavan tuen muodossa.

Vuoden alussa epäiltiin metsätalouden rahoitusjärjestelyjä ja riittävyyttä. Metsätalouden budjetti 2005 on noin 23 mrd ruplaa (660 miljoonaa euroa), josta noin 16 mrd ruplaa (460 miljoonaa euroa) on suunniteltu rahoitettavaksi federaation budjetista. Loppu rahoitus on vielä auki.

Metsänviljelyn, tuholaisten torjunnan, palontorjunnan ja hakkuiden valvonnan rahoitus on toiminut ja asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.

Alkuvuoden toiminnan perusteella rahoitusuudistus ja kustannusten kattaminen federaation budjetista on onnistunut. Vanhan lain uudistamisessa tehdyt toimenpiteet tukevat valmisteilla olevan uuden metsälain tavoitteita ja helpottavat sen implementointia.

Merkit näyttävät rohkaisevilta, ja jos muut uudistukset onnistuvat yhtä hyvin, niin ehkä uuden lain aikanaan voimaantullessa voidaan välttää Venäjälle tyypillinen noin puolen vuoden siirtymäkausi, jolloin kaikki seisoo.

Lue muistio