Itä-Suomen yliopistolle tehdyssä Vadim Goltsevin väitöskirjassa “Estimation of potential production of energy wood in the Leningrad region of Russia” arvioidaan energiapuun tuotannon mahdollisuuksista Leningradin alueella Venäjällä.

Energiapuupotentiaalia arvioitiin kolmen skenaarion avulla, jotka perustuivat eritasoiseen metsätalouden tehokkuuteen. Tarkoituksena oli vertailla puunhankintaketjujen tehokkuutta, arvioida metsähakkeen tuotannon työllisyysvaikutuksia ja analysoida metsähakkeen kustannuskilpailukykyä. Lisäksi analysoitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien tekniseen saavutettavuuteen ja korjattavissa olevaan teollisuus- ja energiapuun tilavuuteen.

Leningradin alueella on lupaavat mahdollisuudet bioenergian käytölle. Jos Leningradin alueen metsiä hakattaisiin sallitun hakkuusuunnitteen verran eli päätehakkuiden määrä olisi noin 10 miljoonaa kuutiometriä, energiapuun saatavuus kasvaisi kuuteen miljoonaan kuutiometriin ja kasvua olisi 54 prosenttia nykyiseen tasoon verrattuna. Jos hakkuusuunnitteen täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi tehtäisiin harvennushakkuita viisi miljoonaa kuutiometriä, energiapuun kokonaistilavuus olisi 9 miljoonaa kuutiometriä ja kasvua 124 prosenttia.

Venäläisissä hakkuuyrityksissä keskimääräinen hakkuutyön tuottavuus oli 20-30 prosenttia pienempi kuin Suomessa. Energiapuun saatavuus ja metsähakkeen tekemiseen käytetyn hakkurin tyyppi vaikuttivat työllisyyteen. Suurimman energiapuupotentiaalin skenaariossa työpaikkojen lisäys oli 84 prosenttia.

Metsähake oli 2-3 kertaa kalliimpaa kuin maakaasu ja kivihiili, mutta halvempaa kuin raskas polttoöljy. Näin ollen hake olisi kilpailukykyinen polttoöljyn korvaaja erityisesti lyhyillä kuljetusmatkoilla.

Talvihakkuukausi lyhenee 3-4 päivällä vuosikymmenessä. Metsien teknisen saavuttamattomuuden vuoksi suuremman puunkorjuuyrityksen vuotuiset tappiot voivat olla noin 360 000 euroa jo vuoteen 2015 mennessä ilman panostusta ympärivuotisessa käytössä oleviin metsäteihin.

Väitöskirja: Dissertationes Forestales 171

Julkinen väitöstilaisuus järjestetään 28.2.2014 klo 12 Itä-Suomen yliopistossa, Yliopistokatu 7, auditorio BOR100.