Metla jatkaa aktiivista tutkimusyhteistyötä Venäjän suuntaan kahden uuden tutkimushankkeen voimin. Teemoina uudet, rajan ylittävät ratkaisut metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen sekä Venäjän metsäalan liiketoimintaympäristö. Molemmissa hankkeissa on mukana myös useita venäläisiä yhteistyökumppaneita. Tulokset hyödyttävät Venäjän metsätalouden parissa toimivia rajan molemmin puolin. Pohjoismaisten metsänkäytön menetelmien edistäminen Venäjällä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa suomalaisille konevalmistajille.

Lue lisää Metlan kv-metsäntutkimuksen uutiskirjeestä