Viime viikkojen aikana on julkaistu runsaasti uutisia Venäjän aikeista kiristää raakapuun vientitulleja. Osittain ristiriitaisetkin uutiset ovat perustuneet lähinnä Venäjän talousministeriön ja finanssiministeriön edustajien antamiin lausuntoihin, taustalla ei ole vielä virallisia päätöksiä. Venäläisissä ja suomalaisissa tiedotusvälineissä on kirjoitettu aiheesta mm. seuraavaa:

Kommersant kirjoittaa otsikolla ”Vuonna 2010 puuta ei viedä” Venäjän talousministeriön valmistelleen luonnoksen asetuksesta, jolla raakapuun vientitulleja nostetaan 30 % vuodessa vuoteen 2010 saakka. Talousministeriön varaosastopäällikkö Gudinin antamien tietojen mukaan esitys koskee kaikkea havupuuta ja koivutukkia. Artikkelissa mainitaan seuraavat tullitasot:

  • Nykyinen vientitulli: 6,5 %, vähintään 4 €/m³
  • Tammikuun 2007 alussa: 10 %, vähintään 6 €/m³
  • Vuonna 2010: 20 %, vähintään 24 €/m³

Artikkelissa todetaan myös, että asetusluonnos viedään hallituksen käsittelyyn 10.12.2006 mennessä ja sen odotetaan astuvan voimaan maaliskuun 2007 alussa. Suunnitelmilla on myös Venäjän finanssiministeriön tuki. Venäläiset metsäteollisuuden edustajat näkevät tilanteen synkkänä. Metsäteollisuuden harjoittajien liiton edustajan mukaan vuonna 2005 tuotetusta 144 miljoonasta kuutiometristä raakapuuta 91 miljoonaa käytettiin Venäjällä, lopuille ei ole kysyntää kotimaassa.
Lähde: Kommersant

Lesprom.ru viittaa artikkelissaan Venäjän finanssiministeriön osastopäällikkö Motorinin lausuntoon, jonka mukaan vuonna 2010 raakapuun vientitulli on vähintään 24 €/m³. Käytännön tasolla se merkitsee viennin estämistä. Motorinin mukaan vuoden 2007 heinäkuusta alkaen vientitulli nousee 6 euroon.
Lähde: Lesprom.ru

Taloussanomat kirjoittaa, että kaikkien havupuulaatujen ja koivutukin tullit nousisivat Venäjän talousministeriön ehdotuksen mukaan 10 prosenttiin (vähintään 10 €/m³) tammikuun alusta. Seuraava korotus tulisi jo maaliskuussa, jolloin vientitulli olisi 13 % (vähintään 7,8 €/m³). Vuonna 2010 vientitulli nousisi 20 prosenttiin (vähintään 24 €/m³). Koivukuitu ei sisälly ehdotetun korotuksen piiriin. Artikkelissa todetaan, että esityksen läpimeno Venäjän hallituksessa tämän vuoden aikana näyttää varmalta, koska myös Venäjän finanssiministeriö tukee sitä.
Lähteet: Taloussanomat artikkeli1, artikkeli2

Sanomalehti Karjalainen kirjoittaa Kommersantin uutiseen viitaten suunnitelluista vientitullien korotuksista sekä niiden vaikutuksista. MTK:n osastopäällikkö Airaksisen mukaan vähenevät tuontipuumäärät voitaisiin korvata kotimaisella puulla. Yksityismetsien hakkuita voitaisiin nostaa 40 miljoonasta kuutiosta yli 50 miljoonaan vuodessa. Metsäliiton varatoimitusjohtaja Lillandt toteaa artikkelissa, että liikkeellä olevat tiedot tullien korotuksista ovat varsin ristiriitaisia. Yhtiön tietojen mukaan korotukset tulisivat voimaan maaliskuun alussa ja koskisivat myös koivua ja haapaa. Lillandt uskoo, että suuria muutoksia puuntuonnissa ei tule vielä ensi vuoden aikana. Stora Enso Metsän metsäjohtaja Karjulan mukaan havutuontipuu pystytään korvaamaan kotimaisella puulla. Itä-Suomen metsäteollisuudella saattaa olla kuitenkin edessään vaikeuksia, jos suuntaus Venäjällä jatkuu.
Lähde: Karjalainen 22.11.2006