Venäläinen bisneslehti Vedomosti kirjoittaa puutulleista, artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:

Viimeisten kahden vuoden aikana Venäjä on nostanut puun vientitulleja jo kaksi kertaa: neljästä eurosta kymmeneen euroon kuutiolta heinäkuussa 2007 ja huhtikuun alussa 2008 viiteentoista euroon. Kaikista kovin korotus oli tulossa voimaan tammikuun alusta 2009, jolloin korotus olisi ollut reilusti kolminkertainen ja tullimaksu olisi noussut 50 euroon kuutiolta.

Viime vuoden marraskuussa Vladimir Putin ilmoitti suomalaisen kollegansa tavattuaan, että on tullimaksujen korottamista lykätään vuoden 2010 alkuun. Venäjä kuitenkin jatkanee lykkäystä vielä vuodella eli vuoteen 2011 asti. Asiasta on jo keskusteltu metsäasioita hoitavan varapääministeri Viktor Zubkovin kanssa. Käytännössä päätös on jo tehty, mutta lopullisesti se muotoillaan lokakuussa. Erään neuvotteluihin osallistuneen virkamiehen mukaan talouskriisin aikana tullien nostamien ei ole kannattavaa Venäjällekään.

Vielä syyskuussa 2008 vaikutti siltä, että tullimaksujen nosto on paikallaan, mutta nyt kun raakapuun vienti on vähentynyt voimakkaasti, tilanne on toinen.

Virkamiesten mukaan tullien korottamisen päätavoite on kannustaa puunjalostusta Venäjällä jalostamattoman puun viennin vähentämisen kautta. Teollisuus- ja kauppaministeriön laatima Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategia tavoittelee raakapuun viennin vähenevät 10-kertaisesti (5 miljoonaan kuutiometriin) vuoteen 2020 mennessä.

Tullimaksujen korotus tällaisena vaikeana aikana johtaisi alan umpikujaan, sanoo Vologdan metsäteollisuudenharjoittajien puheenjohtaja Aleksandr Tshurkin. Valtio on nostanut tullimaksuja kannustaakseen puunjalostusta, mutta mitään konkreettisia askeleita yritysten auttamiseksi se ei ole ottanut. Arkangelin sellutehtaan johtaja Natalja Pinjagina lisää, että viimevuotisen korotuksen jälkeen Venäjän Kaukoidässä ja Siperiassa useat puunkorjuuyritykset joutuivat taloudelliseen ahdinkoon ja laittomat hakkuut lisääntyivät.

Ilim-konsernin PR-johtaja Dmitri Tshuiko sanoo olleen päivänselvää, että maan oman puunjalostuksen aloitus ei tapahdu välittömästi tullimaksujen korottamisen jälkeen. Normaalioloissakin aikaa ehtisi kulua 1 – 1,5 vuotta, mutta talouskriisin vuoksi menee 2 – 4 vuotta. Ulkomaanmarkkinat ovat tietenkin reagoineet tilanteeseen, hän toteaa. Siperian ja Kaukoidän puun osto Kiinaan on vähentynyt viimeisen puolen vuoden aikana eikä puukauppoja tehdä enää säännöllisesti, kertoo Lesprom Networkin analyytikko Lilija Atamanjuk. Tshuikon mukaan tilanne paranee, jos Venäjä asettaa raakapuunviennille edullisemmat ehdot.

Duuma on eri kannalla kuin hallitus. Alahuoneen puheenjohtaja Boris Gryzlov on useaan otteeseen puhunut raakapuun vientikiellon puolesta, koska laittomia hakkuita ja laitonta puunvientiä harrastetaan paljon. Mitä pitemmälle vetkuttelemme, sitä vaikeampi on perustaa puunjalostuslaitoksia, toteaa duuman budjettikomitean varapuheenjohtaja Aleksandr Kogan. Täyskieltoa ei kannata tehdä heti, vaan ensin on nostettava tulleja ja kolmen vuoden kuluttua voidaan kieltää raakapuun vienti kokonaan, tiivistää hän oman kantansa.

Teollisuus- ja kauppaministeriön edustajan mukaan tullien korotuksen lykkäämisestä on nyt kuitenkin liian aikaista puhua.

Lähde: Vedomosti 01.09.2009, № 163