Kalevalan alueen kunnallishallitus on päättänyt ehdottaa tasavallan hallitukselle uuden aluetason suojelualueen (zakaznik) perustamista Kalevalan leshoosin alueelle. Idea alueen suojelusta tuli ympäristöjärjestö Spokilta ja alueen vuokranneelta Uhtuales korjuuyritykseltä.

Ehdotettu 8330 hehtaarin suojelualue ”Voinitsa” sijaitsisi Voinitsan lesnichestvon alueella (kvartaalit 176-184) ja yhtyisi suunniteltuun Kalevalan kansallispuistoon. Alueen suojelulla säästetään erityisen arvokkaita koskemattomia vanhoja metsiä.

Edellinen Karjalaan perustettu alueellinen suojelualue on vuodelta 2001, jolloin Petroskoin lähelle perustettiin puulajipuisto Porozhky. Vuonna 2004 valmisteltiin tarvittavat asiakirjat Syrovatkan suojelualueen perustamiseksi Kemin alueelle, mutta hanke ei ole edennyt tasavallan tasolla. Ympäristöjärjestöt toivovat nyt tehdyn suojelualuealoitteen nopeuttavan myös Syrovatkan suojeluhankkeen etenemistä.

Lähde: Ympäristöjärjestö Spok