Hekotek AS on allekirjoittanut sopimuksen sahalaitoksen toimittamisesta Lesplitinvest -yritykselle. Tulevan sahan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 130 000 kuutiometriä sahatavaraa. Sahalaitteiden toimitus aloitetaan vuoden 2015 alussa ja sahan on määrä käynnistyä kesällä 2015. Laitetoimituksissa tehdään yhteistyötä Veisto Oy:n ja Valon Kone Oy:n kanssa.
Sojuz-teollisuusyhtymään kuuluva Lesplitinvest sijaitsee Priozerskissa (Käkisalmi) Leningradin alueella. Tehdas valmistaa MDF-levyä, väliovia ja listoja. Vuotuinen tuotantokapasiteetti on 120 000 kuutiometriä MDF-levyä, 350 000 ovikomponenttia ja 10 800 jm listoja.