Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää kilpailukykyistä ratkaisua ajantasaisen metsävaratiedon tuottamiseen ja käyttöön Venäjän markkinoille. Kehitystyössä yhdistetään suomalainen metsäsuunnitteluosaaminen ja miehittämättömien lennokkien keräämä metsävaratieto.

Tavoitteena on vähentää maastossa tehtävää työtä ja siitä syntyviä kustannuksia yhdistämällä metsävaratiedon keruussa tietoa kolmesta lähteestä: satelliittikuvista, miehittämättömillä lennokeilla tehdyistä kuvauksista sekä koealamittauksista.

Lue lisää Luken tiedotteesta