Huhtikuun loppupuolella Segezhassa pidettiin uuden metsäteollisuuden holding-yhtiö Investlespromin ensimmäinen hallituksen kokous, tiedottaa yhtiö. ZAO Investlespromia on kehitelty jo vuodesta 2006 alkaen ja nyt huhtikuussa 2007 yhtiön rakenne on vahvistettu. Yhtiöön kuuluu koko joukko niin Venäjällä, IVY-maissa kuin Euroopassakin toimivia yrityksiä, jotka ovat jakautuneet puunkorjuu-, puunjalostus-, sellu- ja paperiteollisuusyrityksiin sekä paperipakkausten tuotantolaitoksiin.

Holding-yhtiön alaisuudessa toimivat Segezhan sellu- ja paperitehdas mukaan lukien paperisäkkejä valmistava Segezha Packaging, joka on perustettu Korsnäs Packagingin ja Meshki-säkkientuotantolinjan yhdistyttyä, sellutehtaat OAO CBK Kama ja OAO Sokolskij CBK, lastulevytehdas OAO Karelija DSP, puulevytehdas OAO Kombinat drevesnyh plit Novaja Vjatka, OAO CKK Vjatka-Les-Invest jne.

Investlespromin strategisena tavoitteena osakkaiden mukaan on tehdä holding-yhtiöstä Venäjän suurin metsäteollisuusyritys. Investlesprom on jo nyt toiminut aktiivisesti metsäteollisuusyritysten vakauttamiseksi muodostaen niiden pohjalle kauttaaltaan integroituneen yhtiön. Toteutettaviksi hyväksyttyjen investointihankkeiden joukossa on mm. Segezhan sellu- ja paperitehtaan tuotantomäärien nosto ja 9. paperikoneen modernisointi, CBK Kaman kunnostustöiden vieminen loppuun, Sokolin sellu- ja paperitehtaan kehityshanke, jonka tavoitteena on siirtyä kevytkiiltopaperin valmistukseen, Karelia DSP:n ja Novaja Vjatkan levytehtaiden tuotannon lisääminen jne. Lähivuosina holding-yhtiön piiriin kuuluvien yrityksien kehittämiseen aiotaan investoida vähintään 46 mrd. ruplaa.

Lähde: Investlesprom