Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Uuden metsälain valmistelu on herättänyt suurta mielenkiintoa ja se on houkutellut yli 6000 kommenttia ja korjausehdotusta. Duuman huhtikuisen ensimmäisen käsittelyn jälkeen tekstiin on tehty jo yli 120 muutosta.

Metsälakiehdotuksen toinen käsittely on lykätty kesäkuulta syksyyn 2005. Korjauksien toivotaan olevan valmiita 15. lokakuuta mennessä, jonka jälkeen laki viedään toiseen käsittelyyn marraskuun puolivälissä.

Lakiuudistuksen myötä myös 30-70 asetus- ja ohjetason määräystä tulee uusittaviksi. Näiden kaikkien uudistaminen johtaa siihen, että lain joskus voimaantultua sen soveltamisessa on 1-3 vuoden siirtymäaika.

Lain toivotaan edelleen astuvan voimaan vuoden 2006 alusta.

Lue muistio