Venäjän presidentti on antanut asetuksen (12.05.2008 № 724) uudesta hallintorakenteesta. Myös Luonnonvaraministeriön rakennetta on muutettu. Uusi Luonnonvara- ja ympäristöministeriö (Ministerstvo prirodnyh resursov i ekologii RF) vastaa luonnonvarojen hallinnan lisäksi ympäristönsuojeluun liittyvästä politiikasta ja lainsäädännöstä. Venäjän Metsätalousvirasto on siirretty Maatalousministeriön alaisuuteen. Luonnonvarojen käytön tarkastusvirasto on edelleen Luonnonvara- ja ympäristöministeriön alaisuudessa.

Lähde: Venäjän presidentin asetus