Venäjän metsävirastossa on keskusteltu hakkuusuunnitteen käsittely- ja vahvistusmenettelystä. Jatkossa metsävirastolla on oikeus vahvistaa muiden laitosten alaisten metsätalousorganisaatioiden hakkuusuunnitteet. Muilla laitoksilla tarkoitetaan mm. federatiivisen sivistysviraston koe- ja opetusleshozeja, sotilaallisia leshozeja, puolustusvoimien metsänhoitoalueita, maatalousviraston metsäriistanhoitoalueiden koemetsiä sekä subjektien hallintaan siirrettyjä entisiä maatalousmetsiä.

Muutoksia on odotettavissa siinä, että tulevaisuudessa metsävirasto vahvistaa hakkuusuunnitteen yhdessä Venäjän luonnonkäytön tarkastusviraston kanssa. Koska nykyisessä lainsäädännössä ei ole säädetty mitään luonnonkäytöntarkastusviraston osallistumisesta, antoi metsäviraston johtaja Roschupkin menettelyohjeen laatijoille tehtäväksi valmistella yksityiskohtaisen kuvauksen näiden kahden laitoksen yhteistoiminnasta hakkuusuunnitteen vahvistamismenettelyssä. Valmis dokumentti lähetetään lausuntokierrokselle toimeenpanovallanelimiin ja Venäjän federaation subjekteihin.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu