Venäjän Metsävirasto on määrittänyt uudet kantorahat (lesnye podaty) pystykaupoilla myytävälle puulle 1.4.2005 alkaen, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Aikaisemmin kantorahan määrittelyn tekivät Venäjän subjektien viranomaiset, mutta federaation lailla 199-FZ valtuudet on siirretty Metsävirastolle.

Koska ilmastolliset, taloudelliset ja metsätaloudelliset olosuhteet vaihtelevat eri puolilla Venäjää, on yhtenäisen kantorahan määrittely koko maan alueelle mahdotonta. Metsämaksutaksoitus perustuukin nyt 86 metsämaksualueeseen.

Taksamäärittelyssä Metsäviraston asiantuntijat ovat pyrkineet lisäämään taksojen jaottelua metsänkäyttöolosuhteiden, puutuotteiden kysynnän ja tarjonnan sekä metsänkäytön kannattavuuden perusteella. Tämän lisäksi kantohintaan vaikuttavat metsikön puulajirakenne, puun laatu ja kuljetusetäisyydet.

Taksoja käytetään metsävarannon vuokran määrittelyn perustana, lähtöhintana metsähuutokaupoissa ja myytäessä puuta varhaiskasvatus-, koululaitoksille ja kansalaisille.

Entiselleen kantoraha jäi Krasnojarskin piirissä, 37 subjektissa se nousi 10 %, 15 subjektissa 11 – 30 %, mutta Udmurtiassa, Brjanskin, Voronezhin ja Orlovin aleilla peräti yli 30 %.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu