Vasili Tereschuk, Karjalan metsä- ja vuoriteollisuuskomitea

Venäjän luonnonvaraministeriön laatiman lakiehdotuksen metsävarannon käytöstä perittävien maksujen määräytymisestä odotetaan tulevan voimaan ensi vuonna. Lakiehdotuksessa sovelletaan uutta periaatetta maksujen muodostumiselle. Maksun suuruus lasketaan vähentämällä metsätuotteiden markkinahinnasta niiden tuotantokustannukset ja yrityksen liikevoitto.

Karjalan tasavallalle esitetty hintaluonnos edellyttää keskimäärin 25 % korotusta nykyisiin kantohintoihin. Metsäyritysten kannalta korotuksella ei ole tuhoisia seurauksia. Sen sijaan Karjalan tasavallan budjettitulot voivat pienentyä huomattavasti, jos ehdotettu lakiesitys hyväksytään. Ehdotuksessa vain 20 % metsätuloista ohjataan aluetason budjettiin ja loput 80 % federaation. Nykyisen lainsäädännön mukaan aluetason budjettiin tulee metsäverojen vähimmäismäärä ja 50 % vähimmäisveron ylittävästä maksusta.

Lue lisää