Bumprom uutisportaalin mukaan uuden metsälakiehdotuksen käsittelyaikataulu on seuraava:

6.-8. helmikuuta pidetään lakia valmistelevan työryhmän kokous, jossa käsitellään lakitekstiin tehtäviä muutoksia.

16. helmikuuta pidetään Luonnonvarojen ja niiden käytön komitean sekä Duuman neuvoston kokoukset.

Duuma tulee käsittelemään uuden metsälain toisessa käsittelyssä 24. helmikuuta ja metsälain kolmas ja viimeinen käsittely tapahtuu 15. maaliskuuta 2006.

Aikataulusta Bumpromia informoi duuman jäsenen Vladimir Krupchakin lehdistöpalvelu. Krupchak toimii lakivalmistelua koordinoivan komitean puheenjohtajana.

Lähde: www.bumprom.ru