Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on avannut tarjouskilpailun uuden metsälain valmisteluun liittyvästä selvityksestä. Kilpailutettava työ sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  •  nykyisen metsälain analyysi ja keskeisten ongelmien määrittely sen voimassaoloaikana (2007-2019)
  •  tieteellisesti perusteltujen ehdotusten laatiminen uuden metsälain sisällön valmistelusta
  •  ehdotukset muuhun Venäjän lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista
  •  toimintasuunnitelma uuden metsälain laatimisesta.

Kilpailutettavan asiantuntijatyön arvo on 5,1 miljoonaa ruplaa (~72 900 €)*. Tarjousten jättöaika päättyy 17.10. ja raportin on määrä olla valmis 10.12.2019.

Lähde: zakupki.gov.ru

* 1 €=70 RUB

 

Aikaisemmin aiheesta: 26.2.2019 Venäjän pääministeriltä määräys uuden metsälain valmistelusta