Uutispalvelu Bumprom mukaan duuman kolmannen käsittelyn läpäisseen uuden metsälain vaatimusten täyttämiseksi on uudistettava huomattava määrä metsänhoitoon ja -käyttöön liittyvästä nykyohjeistosta.

Bumprom laskee, että uudessa metsälaissa mainituista normatiivisista dokumenteista 20 (alueelliset ohjeistot mukaanlukien 44) tulee uudistaa perusteellisesti uuden lain myötä. Loput ohjeistot voidaan joko kokonaan tai vähäisin muutoksin pitää käytössä myös uuden metsälain aikana.

Ohjeistojen uudistamiselle on varattu aikaa ensi vuoden puoleen väliin saakka, mutta Bumpromin mukaan aika tuskin tulee riittämään.

Bumpromin listaamia uudistettavia normeja ovat mm.:

Hakkuuohjeet (erikseen kaikille alueille)
Metsien ei-puuaineisten tuotteiden keruuohjeet (erikseen kaikille alueille)
Palontorjuntaohjeet (erikseen kaikille alueille)
Metsien hygieniaohjeet (erikseen kaikille alueille)
Metsänuudistamisohjeet (erikseen kaikille alueille)
Metsänkasvatusohjeet (erikseen kaikille alueille)
Metsänhoito-ohjeet (erikseen kaikille alueille)
Ohjeet metsäsuunnittelun järjestämisestä
Ohjeet valtakunnallisen metsien inventoinnin järjestämisestä
Ohjeet valtakunnallisen metsärekisterin ylläpitämisestä
Ohjeet valtakunnallisen metsien seurannan ja valvonnan järjestämisestä

Lisäksi luettelossa on monia tavallisten kansalaisten metsien ja metsän tuotteiden käyttöön liittyviä asetuksia sekä metsien muuhun kuin metsätalouskäyttöön liittyviä ohjeistoja.

Luonnonvarakomitean jäsenen Vladimir Krupchak katsoo, että uusi metsälaki tulisi ottaa käyttöön vasta ensi vuoden puolivälissä, mihin asti on annettu aikaa ohjeistojen uusimiseen.

Lähteet: Bumprom artikkeli 1 ja Bumprom artikkeli 2