Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Vuoden 2007 alusta metsähallinto on siirretty uuden metsälain mukaisesti Venäjän federaation alueille.

Vuoden loppuun mennessä suurin osa alueista on perustanut tarvittavat metsähallinnon yksiköt ja ottanut hallintaansa leshosit ja muut metsätalouden organisaatiot. Poikkeuksia ovat Kirovin, Magadanskin, Samaran, Tverin ja Chitinskin alueet, Permin piiri sekä Hanti-Mansien autonominen piiri.

Paikallistasolla metsien hoidosta tulee vastaamaan Lesnitsestvo, joka jatkaa entisten Leshosien asemesta paikallistasolla metsien hallintaa ja valvontaa. Entiset Leshosit tulee muuttaa Federaation omistuksesta liittovaltiosubjektin omistamiksi laitoksiksi lain mukaan 1.2.2007 mennessä. Edelleen leshoosit pitää muuttaa valtion laitoksista siviililain mukaisiksi valtion yrityksiksi 1.1.2008 mennessä. Leshosit vastaavat vuoden 2007 siirtymäkauden ajan suunnilleen samoista tehtävistä kuin aiemmin.

Metsähallinnon alueelliset organisaatiot 0901071