Venäjän uuden metsälakiehdotuksen käsittelyajankohta duumassa on edelleen auki. Greenpeacen forest forumin mukaan lakiehdotuksen toista käsittelyä ei ole merkitty duuman kesäkuun kalenteriin.

Useammat epäviralliset lähteet ovat viime viikkoina arvioineet uuden metsälain käsittelyn lykkääntyvän syksyyn. Pietarin metsäakatemialla 22.-23.5. pidetyssä metsäalan opettajankoulutusta käsitelleessä seminaarissa puhunut Pietarin metsäntutkimuslaitoksen johtaja Vladimir Petrov arvioi varovaisesti uuden metsälain tulevan voimaan ennen vuoden loppua.

Voimassa olevan metsälain uusi korjausehdotus sen sijaan etenee duumassa. Kesäkuussa duuman toiseen käsittelyyn tulee lakiluonnos, joka koskee metsänvuokrausta muuhun kuin metsätalouskäyttöön (lisää tietoa lakiluonnoksesta Idän metsätiedon uutisessa 26.1.06). Läpi mennessään korjausehdotus on jo kahdestoista muutos vuonna 1997 voimaan astuneeseen nykyiseen metsälakiin.

Lähde: Greenpeace, Forest forum