Leena Lehtisen raportti/Lapin yliopisto

Venäjän uusi metsälaki astui voimaan 1.1.2007. Kaikki ei kuitenkaan muutu heti. Vanha metsälaki vuodelta 1997 kumoutuu lopullisesti 1.1.2008 lukien, eikä siitä ole v. 2007 voimassa kuin lyhytaikaiseen käyttöön osoitettujen metsien puunkaatolupia koskevat normit. Vanhan lain nojalla annetut muut säädökset, normit ja määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa, kunhan eivät ole ristiriidassa uuden metsälain kanssa.

Uusi metsälaki muuttaa koko metsäoikeutta selkeämmäksi ja hallittavammaksi, jos kohta siirtymäkausi tulee olemaan sekä hallinnollisesti että oikeusnormien valossa melkoista turbulenssia. Uusi metsälaki on vahvasti metsäteollisuusmyönteinen.

Raportti uudesta metsälaista

Raportti metsälain täytäntöönpanosäädöksestä