Venäjän metsävirasto on aloittanut leshozien talous- ja hallintotehtävien hajauttamiskokeilun Leningradin alueella, missä yli 80 % metsävarannosta on annettu pitkäaikaiselle vuokralle, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Mm. Roschinon ja Sosnovin leshozit ovat tehneet sopimukset, joilla metsänhoitotöiden toimeenpanovelvollisuus siirtyy vuokraajalle. Ko. alueilla metsävarannosta on annettu vuokralle lähes 100 %.

Vuokrasopimusten muuttamisen myötä 9 vuokraajaa Leningradin alueella on ottanut velvollisuudekseen huolehtia vuokrametsiensä suojelusta, metsäpalojen torjunnasta sekä sammuttamisesta. Heidän kuuluu huolehtia myös metsänuudistamistöistä, jotka tehdään valtionbudjettivaroin. Leshozit hoitavat vain valtionhallinnon tehtäviä sekä toimivat vuokranantajina Venäjän federaation nimissä.

Vähämetsäisille alueille, joilla metsänvuokraus ei ole yleistä, metsävirasto on laatinut toisenlaisen metsienhoitomallin. Tuollaisille alueille tulee kahdenlaisia leshozeja, joilla on valtionlaitoksen status. Yhdet hoitavat omaisuusasioita, toiset tarjoavat valtionpalveluja. Oletetaan että jatkossa talousasioita hoitavat leshozit muuttuvat valtion omistamiksi osakeyhtiöiksi.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu