UPM:n Tihvinsky lespromhosin vuokraamalla 184 000 hehtaarin alalla Venäjällä on tehty FSC-sertifikaatin edellyttämä ulkopuolinen auditointi, tiedottaa yhtiö. Arvioinnin teki auditointiyhtiö SGS Vostok Limited kansainvälisen FSC-sertifiointijärjestelmän periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tihvinsky Lespromhos läpäisi auditoinnin menestyksekkäästi, ja auditoija esittää FSC:n päättäville elimille sertifikaatin myöntämistä.

Vuoden 2006 aikana UPM on panostanut venäläisen hakkuuyhtiönsä ZAO Tihvinsky Komplexny Lespromhosin toiminnan kehittämiseen. Yhtiön metsänhoidon ja puunhankinnan kehittäminen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien vaatimuksia vastaavaksi on ollut osa työtä. Kehityskohteita ovat olleet työterveys- ja -turvallisuusasiat sekä työtapaturmien ehkäisy, ympäristöasiat, puun korjuu, metsänhoidon suunnittelu, hallinto sekä henkilöstön koulutus.

Metsänhoitomenetelmien sertifiointi Venäjällä on ensimmäinen virstanpylväs ja seuraavassa vaiheessa haetaan Venäjän puunhankintaorganisaatiolle ja tehtaille puun alkuperäketjun FSC-sertifikaattia.

Lähde: UPM