UPM on allekirjoittanut sopimuksen Pestovon sahan kiinteistön ja koneiden myynnistä Lesnaya Innovacionnaya Kompanya (LIK) LLC:lle, tiedottaa yhtiö. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.
Pestovon sahan henkilöstö ei kaupan myötä siirry automaattisesti uuden omistajan palvelukseen. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin käynnistää sahan toiminta uudelleen mahdollisimman pian pääosin sen nykyisten työntekijöiden voimin.
Pestovon sahan myynti on jatkoa sahaliiketoiminnan strategian selkeyttämiselle, jonka UPM käynnisti huhtikuussa 2012. UPM jatkaa sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön sellu- tai paperitehdas.
Lähde: UPM