UPM ja venäläinen Sveza-konserni ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen yhteisyrityksestä, jonka tavoitteena on rakentaa uudenaikainen metsäteollisuuslaitos Vologdan alueelle, tiedottaa UPM. Molemmilla osapuolilla on 50 % osuus uuden yhtiön, OOO Borean, osakepääomasta.

Suunniteltu teollisuuskokonaisuus käsittäisi sellutehtaan, sahan ja OSB-rakennuslevytehtaan Sheksnassa Vologdan eteläosassa. Laitosten suunnitellut kapasiteetit olisivat: sellutehdas 800 000 tonnia, saha 300 000 kuutiometriä ja OSB-levytehdas 450 000 kuutiometriä.

Yhteisyritys jatkaa hankkeen kannattavuusselvitystä ja lupaprosessia. Keskeinen edellytys tuleville investointipäätöksille on riittävien hakkuuoikeuksien varmistaminen taloudellisesti järkevin ehdoin. Lisäksi Venäjän federaation tulisi vahvistaa alueen infrastruktuurihankkeiden rahoitus.

Mekaanista metsäteollisuutta koskevia investointipäätöksiä tehdään aikaisintaan syksyllä 2008 ja sellutehdasinvestointia aikaisintaan vuonna 2009. Tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2012. Kokonaisinvestointi laitoksiin nousisi yli miljardin euron.

Lähde: UPM