UPM on tehostanut puuntoimittaja-arviointeja Venäjällä lisäämällä niiden määrää ja kehittämällä arviointimenetelmäänsä, tiedottaa yhtiö. Vuonna 2006 UPM tarkisti 150 puuntoimittajan toiminnan ja teki maastoarvioinnin 252 hakkuukohteessa. Yhtiön Venäjältä hankkimasta puusta yli 85 % tuli arvioiduilta toimittajilta.

UPM on kehittänyt uusia menetelmiä tarkistaa puun alkuperätodistuksen laatu ja virheettömyys, ennen maastoarvioita. Vuonna 2006 yhteistyö kahden puuntoimittajan kanssa lopetettiin ja maksut kahdeksalle puuntoimittajalle keskeytettiin puutteellisten alkuperätodistusten takia. Toiminta arvioitiin hyväksi 66 % kohteista. 34 % kohteista havaittiin lieviä poikkeamia työterveys- ja turvallisuusasioiden hoidossa, työmaajärjestyksessä ja hakkuutavassa. Korjaavista toimenpiteistä on sovittu toimittajien kanssa.

Tiedot eri vuosien maastoarvioinneista löytyvät UPM:n internetsivulta www.upm-kymmene.com/traceit.

Lähde: UPM