UPM ja International Paper ovat sopineet, että UPM myy omistusosuutensa venäläisestä puunhankintayhtiö ZAO Tihvinsky Komplexny Lespromhosista International Paperille, tiedottaa UPM. Sopimuksen mukaan yhtiön toiminta, sen vakituinen henkilöstö sekä hakkuuoikeudet 184 000 hehtaarin metsäalueeseen Tihvinän alueella Leningradin läänissä siirtyvät International Paper Russia Holding. B.V.:lle. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksyntää.

UPM hankki Tihvinskyn yrityksen vuonna 2005 ja on kehittänyt yhtiön toimintaa ja kannattavuutta merkittävästi. Yhtiölle myönnettiin vuonna 2007 FSC-metsäsertifikaatti, mikä on osoitus yhtiön onnistumisesta ympäristöasioiden hoidossa.

FSC-raportin mukaan sertifioidun metsäalueen (154 000 ha) vuosittainen hakkuumahdollisuus on enimmillään reilut 300 000 kuutiota ainespuuta.

Lähteet: UPM, FSC