EU ja Venäjä allekirjoittivat kahdenvälisen sopimuksen Venäjän WTO-liittymisen ehdoista toukokuussa 2004, todetaan Suomen ulkoasiainministeriön tiedotteessa. Kahdenvälisen sopimuksen mukaiset sitoumukset turvaisivat kannaltamme merkittävän puuntuonnin jatkumisen Venäjän tultua WTO-jäseneksi. Venäjän tekemät puun vientitullien korotuspäätökset ovat ristiriidassa EU:n ja Venäjän kahdenvälisen sopimuksen kanssa ja kysymykseen tulee löytää ratkaisu ennen WTO-jäsenyyden toteutumista.

Suomen tavoitteena on turvata puutuonnin häiriötön jatkuminen EU:n ja Venäjän WTO-jäsenyysehtoja koskevan sopimuksen mukaisesti. Venäjän toimet kohdistuvat noin viidennekseen Suomen metsäteollisuuden puuraaka-ainepohjasta.

Lähde: Ulkoasiainministeriön tiedote