Valtion tilastokomitea tiedottaa vuoden 2009 ulkomaisten investointien määräksi Venäjällä 81,9 miljardia USD, mikä on 21 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Investointihalukkuus kasvoi selvästi vuoden lopulla; 61 % investoinneista tehtiin vuoden jälkimmäisen puoliskon ja 33 % viimeisen neljänneksen aikana.

Mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden osalta ulkomaisten investointien määrä oli 682 miljoonaa USD. Suomi oli Kyproksen jälkeen toiseksi suurin yksittäinen sijoittaja alalla, sijoitusosuuden ollessa 28 % kaikista vuoden 2009 ulkomaisista puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden investoinneista. Sellu- ja paperiteollisuuden osalta ulkomaisia investointeja kertyi kaikkiaan 1208 miljoonaa USD. Merkittävimmät investoijat olivat Saksa (26 %), Itävalta (21 %) ja Suomi (16 %).

Lähde:

Valtion tilastopalvelu