Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov vahvisti hallituksen aikomuksen luovuttaa metsävarat pitkäaikaiseen vuokraukseen (enint. 49 v.), eikä pelkästään venäläisille yrityksille vaan myös ulkomaalaisillekin. Syynä tähän ilmoituksen oli Jyskyjärven metsäteollisuuspiirin (Jushkozerskij lespromhoz) työntekijöiden sekä Borovoen, Jyskyjärven ja Novoje Jushkozeron asukkaiden avoin kirje. Asukkaat ovat huolissaan yrityksen ”Swedwood Karelia” (kuuluu Swedwood International AB:hen, jonka omistaa IKEA) suunnitelmista osallistua metsäkilpailuihin tarkoituksena saada vuokralle metsäalueita Kalevalan alueelta. Swedwood tarvitsee metsävaroja 250 000 kuutiometriä vuosittain. Tämä on välttämätöntä sen suunnitelmille perustaa Kalevalan alueelle puunkorjuuyritys ja Kostamuksen kaupunkiin huonekalukomponentteja valmistava tehdas.

Kolmen kylän asukkaat ovat sitä mieltä, että vahva ulkomaalainen kilpailija, jolla on käytössä uusinta teknologiaa, voittaa metsäkilpailun joka tapauksessa. Tämä johtaa siihen, että Jyskyjärven metsäteollisuuspiiri jää ilman raaka-ainetta. Sen toiminnassa on asukkaiden mielestä tehty viime aikoina huomattavia edistysaskelia ja jos paikallinen yritys lopettaa toimintansa, niin satoja asukkaita jää työttömiksi ja syntyy sosiaalisia ongelmia, jotka liittyvät polttopuuhuollon turvaamiseen, urheilukeskuksen ja ruokaloiden ylläpitämiseen sekä koulujen, päiväkotien ja terveydenhoidon tukemiseen. Samaa mieltä oli Venäjän duuman luonnonvarakomitean puheenjohtaja Aleksandr Beljakov, joka äskettäin vieraili Petroskoissa. ”Moskovskij komsomolets v Karelii”-lehti kertoo, että Beljakov arvioi negatiivisesti ruotsalaisen yrityksen investointiaikeita. Hänen mielestään yksikään ulkomaalainen yritys ei tule ottamaan huomioon metsäkylien sosiaalisektorin kysymyksiä. Jos Karjalan hallitus toivoo ruotsalaisten voittavan metsäkilpailussa, niin seurauksena se saa myös lukuisia sosiaalisia ongelmia.

Vastakkaisista mielipiteistä huolimatta Sergei Katanandov on varma, että metsävarojen pitkäaikaisen vuokraamisen edellytyksenä voidaan kilpailun voittaja velvoittaa lisäehtoihin, kuten osallistuminen taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen alueella, vuokramaksun korottaminen, lisämaksut seudun budjettiin, laitosten ja asutusten turvaaminen polttopuilla. Tästä hän ilmoitti avoimessa kirjeessään, joka julkaistiin ”Karelija”-lehdessä. Lisäksi on vielä auki, kumpi voittaa kilpailun – Jyskyjärven metsäteollisuuspiiri vai Swedwood Karelia. Swedwoodin kanssa Karjalan päämies allekirjoitti sopimuksen vain huonekalutehtaan rakentamisesta, ei metsävarojen luovuttamisesta. Tämä kysymys ratkaistaan tulevissa metsäkilpailuissa.

Lähde: Moskovskij komsomolets v Karelii-lehti №47