2.1.2017 lähtien vaaditaan usealle uudelle puulajille CITES-luvat, kun CITES-sopimuksen muutokset tulevat voimaan. CITES-sopimuksen lupasääntelyn piiriin on otettu huomattava määrä uusia kansainvälisesti kaupan olevia puulajeja. Lainsäädäntömuutoksen jälkeen tuontiin ja vientiin EU:n ulkorajojen yli vaaditaan lähetyskohtaiset CITES-luvat. Muutos vaikuttaa myös EU:n sisämarkkinatoimintaan siten, että CITES-puutavaran/-esineen laillinen alkuperä on kyettävä osoittamaan kaikessa kaupallisessa toiminnassa. CITES-sääntely koskee sekä käsittelemätöntä puutavaraa että valmiita tuotteita.

Lisää aiheesta: www.ymparisto.fi/cites