Elokuussa Suomeen tuotiin puuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä, kerrotaan Metsäntutkimuslaitoksen tilastotiedotteessa. Kuluvan vuoden kuukausista vain kesä- ja heinäkuussa maahamme tuotiin tätä enemmän puuta. Elokuussa tuodusta puusta kaksi kolmasosaa oli peräisin Venäjältä. Venäläisen puun osuus tuontimäärästä on ennen kuluvaa vuotta ollut yleensä noin neljä viidesosaa.

Tuontipuun reaalihinnat jatkoivat jyrkkää nousuaan elokuussa. Koivukuitupuun hinta rajalla oli keskimäärin 53,4 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuu maksoi 56,4 ja mäntykuitupuu 58,4 euroa kuutiometriltä. Tuontipuun hintojen kohoaminen käynnistyi vuodenvaihteessa.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–elokuussa jäi 11,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 20 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Puuta tuotiin etupäässä massateollisuuden tarpeisiin, sillä tuonnista vajaat neljä viidesosaa oli kuitupuuta tai haketta.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 889, 5.11.2007