Luonnonvaraministeriö ehdottaa hakattavien metsien prosentuaalisen osuuden lisäämistä ylimääräisiä rajoituksia poistamalla. Aiheesta kertoi luonnonvaraministeri Jurij Trutnev hallituksen istunnossa.

Trutnevin mukaan hakkuut ovat sallittuja vain 42 prosentissa Venäjän metsistä, kun vastaava luku Suomessa on noin 90 prosenttia. Ministerin mielestä Venäjän tulisi nostaa hakkuukäytössä olevien metsien määrä muiden maiden tasolle, mikä edellyttää nykyisen metsien käyttöryhmäjaon lakkauttamista.

Venäjän metsävarat ovat yli 80 mrd. m3, joista hakattavaksi käypien osuus on 44 mrd. m3. Ministeri toteaa, että noin puolessa hakattavaksi sopivasta metsistä taloudellinen käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisen käyttöryhmäjaon takia.

Puunkäyttömäärien lisääminen edellyttää myös metsätieverkoston kehittämistä. Ministeri kertoo, että Venäjän hakkuusuunnite on 564 milj. ha, joista taloudellisesti kannattavaa olisi hakata 250 milj. ha, mutta nykyisellä tieverkostolla saavutettavissa vain 130 milj. ha. Vuoden 2006 valtionbudjettiin onkin varattu 150 milj. ruplaa metsätieverkoston kehittämiseen, mutta rahallista apua tarvitaan myös federaation subjektien taholta.

Lisäksi luonnonvaraministeri ehdottaa metsätaloussuunnittelun valtionmonopolista luopumista ja ryhtymistä lisätoimenpiteisiin laittomia hakkuita vastaan. Ministeriö kannattaa myös ”Venäjän metsät” nimisen valtakunnallisen tavoiteohjelman laatimista. Ohjelman koordinointiin on tavoitteena saada mukaan neljä ministeriötä – luonnonvaraministeriö, teollisuus- ja energiaministeriö, liikenneministeriö sekä taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö.

Ministeri Trutnevin mukaan metsäteollisuussektorin osuus Venäjän bruttokansantuotteesta on nykyään 4,3 % ja Venäjän osuus maailmanlaajuisessa puunviennissä 2 %. Metsätalouden kehitysohjelman toteuttamisen aikana Venäjän metsätalouden tulot ovat lähes kaksinkertaistuneet (2002: 14 mrd. ruplaa/vuosi, 2005: 27,5 mrd. ruplaa/vuosi) ja vuokrametsien määrä kasvanut noin 10 % ollen nyt 95 milj. ha. Puunmyyntimääräksi ministeri ilmoittaa 135 milj. m3.

Lähde: Tietotoimisto Prime-TASS