Laittomien hakkuiden ja laittoman puunkäytön torjumiseksi on julkaistu toimenpidesuunnitelma (www.mnr.gov.ru), joka vahvistettiin Habarovskissa 6.-7. syyskuuta pidetyn eri hallinnonalojen välisen aihetta käsittelevän kokouksen yhteydessä.

Nykyisen suunnitelman tärkeimpinä tavoitteina on:
– kehittää hakkuiden satelliittivalvontaa 101,2 milj. hehtaarille
– tehdä muutoksia hakkuulupalomakkeeseen
– poistaa leimikon rajauksessa mahdollisuus turvautua vain metsätaloussuunnitelmaan ilman maastossa tapahtuvaa arviota
– siirtyä muissa kuin avohakkuissa kirjaamaan hakkuumäärät kaadetun puumäärän mukaan
– luoda metsänkäyttäjille tapa antaa tietoa omasta toiminnastaan
– kehittää leshozeille tilastollinen metsänkäytön raportointimenettely
– ottaa käyttöön kaikille metsänkäyttäjille, leshozit mukaan luettuina, pakollinen tilastoraportointi lomakkeella P-1
– luoda yhtenäinen metsänkäyttö- ja metsänkäyttäjätietokanta
– kehittää vapaaehtoista metsäsertifiointia
– luoda erillinen rahtikirja puukuljetuksille
– tarkistaa tilastoraportoinnin perusteella veronmaksun täysimääräisyys
– ottaa käyttöön tullinimikkeistökoodit kaikille vientipuulajeille
– muuttaa arvopuulajien vientimenettelyä
– liittää puutavara strategisesti tärkeiden tuotteiden luetteloon
– siirtää todellisten vientihintojen määrittämistehtävä valtionelimille (Talouskehitysministeriölle ja Teollisuus- ja energiaministeriölle)
– muuttaa vientipuutavaran tullausmenettelyä
– laatia yhtenäinen kansallinen puutavaranmittausstandardi

Greenpeacen mukaan parisen vuotta sitten hyväksyttiin hyvin samansisältöinen virastojenvälinen toimintasuunnitelma. Nykyisen version ainoana uutena toimenpiteenä on laittomien hakkuiden satelliittivalvonta. Edellisellä kerralla suunnitelma ei järjestön mukaan kuitenkaan johtanut riittävän laajoihin käytännön toimiin.

Greenpeace arvostelee, että hyväksytty suunnitelma ei sisällä keinoja laittomiin hakkuisiin johtavien ensisijaisten syiden – metsäkylissä vallitsevan köyhyyden ja vaihtoehtoisten tulonlähteiden puuttumisen sekä metsien valvonnan ongelmien – poistamiseksi.

Suunnitelman käännös

Lähteet: Roslesinforg, Greenpeacen forestforum