Arkangelin alueparlamentin edustajat ovat pyytäneet Venäjän luonnonvaraministeriä osallistumaan eurooppalaisten sertifiointijärjestöjen ja metsäteollisuuden väliseen keskusteluun, kirjoittaa Interfax. Pyyntö liittyy FSC:n yleiskokouksen päätökseen (Motion 65), jolla tiukennetaan koskemattomien metsäalueiden suojelua sertifioiduilla alueilla. Arkangelin alueparlamentin metsäkomitean puheenjohtaja Aleksander Djatlov toteaa, että tiukentuneiden vaatimusten jälkeen 80 prosenttia alueen metsistä jää käytön ulkopuolelle. Vaikka sertifiointi on vapaaehtoista, Djatlovin mielestä sertifikaatin puuttuminen estää tuotteiden viennin ulkomaille.

Myös venäläiset FSC-sertifikaatin haltijat ovat aktivoituneet ja pyytäneet Venäjän sertifiointineuvostolta selvitystä koskemattomien metsien suojeluvaatimuksista uudessa kansallisessa FSC-standardissa. Ensimmäisellä kommentointikierroksella oleva metsäsertifiointistandardi tulee koskemaan koko Venäjää, mutta siihen sisällytetään myös alueellisia erityispiirteitä. Tätä varten on perustettu Siperian ja Kaukoidän alueelliset komissiot.

Kansallisen standardin luonnoksessa mainitaan, että koskemattomista metsäalueista suojellaan vähintään 80 prosenttia tai niiden luontoarvojen säästämiseksi tehdään erityistoimenpiteitä luontoarvojen säilyttämisen strategian mukaisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa käytön ulkopuolelle jäävä alue voi olla pienempi, kuitenkin vähinään 30 prosenttia. Strategia on varsinaisen standardin liitteenä. 80 prosentin suojeluastetta on kritisoitu korkeaksi, mutta vaatimus tulee FSC:n yleiskokouksen päätöksestä. Päätöksen mukaan 80 prosentin suojeluvaatimus olisi astunut voimaan vuoden 2017 alusta, ellei kansallinen standardi ole valmis. Runsaan palautteen jälkeen voimaantuloa siirrettiin vuodella. Venäjän kansallisen standardin odotetaan olevan valmis vuoden 2017 puolivälissä, jonka jälkeen se annetaan kansainvälisen neuvoston hyväksyttäväksi. Näin ollen vaatimus suojella 80 prosenttia koskemattomista metsistä ei tule koskemaan automaattisesti kaikkia sertifikaatin haltijoita.

Venäjän standardiin luonnosteltu malli on monimuotoisempi ja se soveltuu paremmin Venäjän oloihin, todetaan Venäjän FSC:n tiedotteessa. Mallin suunnittelussa on otettu huomioon Venäjän luontojärjestöjen kannat ja on niiden hyväksymä. Luonnokseen sisältyy kolme suojeluastetta: 30, 50 tai 80 prosenttia vuokra-alueen koskemattomien metsien pinta-alasta. 30 prosentin suojelu edellyttää muun muassa sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehtyä metsien kartoitusta. 30 ja 50 prosentin suojelutasoissa metsänkäyttö olisi mahdollista sovituilla alueilla hakkuutavoilla, joilla luontoarvot voidaan säästää osittain (esim. valinta- ja kaistalehakkuut). Kommentoitavana on kuitenkin vasta ensimmäinen luonnos, joten lopullisen standardin sisältö voi muuttua prosessin aikana.

Venäjällä on 50 FSC-sertifioitua yritystä, joiden vuokra-alueilla sijaitsee koskemattomia metsäalueita. Keskimäärin niistä suojellaan 30 prosenttia.

Lähteet: FSC Rossija, Interfax