Metsäyhtymä ”Titan” investoi puunhankinnan kehittämiseen ja korjuuteknologiaan 40 milj. dollaria vuoden 2005 loppuun mennessä, kertoo yhtymän kehitysjohtaja Pinjagina Prime-Tassin uutisissa. Kehitysohjelma sisältää yhtymään kuuluvien puunkorjuuyritysten (lespromhozien) rakenteen uudistamisen ja osittaisen yhdistämisen toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi logistiikkapalvelut eriytetään omaksi yksikökseen ja yrityksille hankitaan skandinaavista korjuuteknologiaa.

Vuosina 1999-2002 Titan investoi lespromhozien kehittämiseen 12,5 milj.dollaria, varoilla hankittiin Caterpillarin koneita. Tänä vuonna koneisiin on investoitu 7 milj.dollaria. Kehittämisohjelman tuloksena hakkuiden odotetaan lisääntyvät neljään miljoonaan kuutioon nykyisestä 1,6 milj. m3.

Lähde: Prime-Tass