Titan-yhtymän kehitysjohtaja Natalia Pinjaginan mukaan Venäjän puunjalostusyritykset kärsivät puupulasta. Korjuumäärät ovat hänen mukaansa laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kolme kertaa ja suuntaus on jatkuva. Erityisesti tukista ja havukuidusta on puutetta, koska teiden läheisyydessä sijaitsevat korkealaatuiset metsät on jo hakattu eikä uusia teitä rakenneta. Lisäksi puunkorjuun ongelmana on nykyaikaisen teknologian puute sekä alhaisen palkkatason aiheuttamat ongelmat. Tämän perusteella Pinjagina pitää Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriön suunnittelemia vientitullien korotuksia hyvin tärkeinä ja oikea-aikaisina. Raakapuun vientitullia aiotaan korottaa tänä vuonna 6,5 prosentista 10 prosenttiin. Seurauksena olisi huomattavien raakapuumäärien siirtyminen viennistä kotimaan käyttöön.

Myös Titan-yhtymään kuuluvien sahojen toiminta on vaikeutunut raaka-ainepulan vuoksi. Viimeisen 7 kuukauden aikana sahatavaran tuotanto oli 201 200 m3 eli 11,6 % vähemmän kuin vastaavana kautena viime vuonna. Raakapuun viennin osuus on Venäjällä suhteettoman suuri. Vuonna 2002 36,7 milj.m3 eli yli 46 % koko maan tuotannosta.

Lähde: Lesprom.ru