Venäjällä paloi vuonna 2009 yhteensä 2,1 miljoonaa hehtaaria metsää. Metsäpaloja rekisteröitiin kaikkiaan 23 200 kpl ja puustoa tuhoutui 25,4 miljoonaa kuutiometriä. Viimeisen vuosikymmenen tietoihin verrattuna metsäpalojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta palot aiheuttivat keskimääräistä laajempaa tuhoa.

Metsätalousvirasto Rosleshozin mukaan vuosi 2010 tulee olemaan metsäpalojen osalta riskialtis etenkin Luoteis-Venäjällä. Ilmoitus perustuu sääennusteisiin ja metsäpalojen syklisyyteen. Vuoden 2010 alusta vastuu metsäpalojen valvonnasta on ollut subjektien viranomaisilla, joilla ei kuitenkaan käytännössä ole edellytyksiä valvonnan hoitamiseen.

Lähteet:

Regnum

Rosstat