Terneljes on allekirjoittanut venäläisten ja kansainvälisten ympäristöjärjestöjen kanssa sopimuksen, jonka tavoitteena on suojella Kaukoidän taigan ainutlaatuisia metsäalueita. Ternejles on vuokrannut metsää Samargi-joen alueelta ja tässä ympäristösopimuksessa määritellään ne tehtävät, jotka ekologit esittivät Ternejlesille jo alkuvuodesta yhtiön siirtyessä FSC-sertifioinnin viimeiseen vaiheeseen.

Sopimusosapuolet pyrkivät kaikkia osapuolia tyydyttävään kompromissiin Samargi-joen alueen metsien käytöstä ja suojelusta. Yhtiö on suostunut säilyttämään luonnontilaisena alueen keskeisellä Sihote-Alinella. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia perustaa luonnonsuojelualue Samargin vesialueelle. Selvitysten aikana yhtiö pidättäytyy teiden rakentamisesta ja hakkuista.

Lähde: Lesnye Novosti, www.forest.ru

Edellinen uutinen aiheesta: Ympäristöjärjestöt huolissaan Ternejlesin FSC-sertifikaatista, 2.11.2004